Człowiek potrafi osiągnąć wiele. Dwoje ludzi trzy razy tyle.

Niezależne zespoły najlepszych doradców w swoich dziedzinach

Naszą misją jest całościowe wspieranie procesu tworzenia produktów z branży chemicznej. Dbamy o bezpieczeństwo merytoryczne, prawne i technologiczne, gdy Ty rozwijasz biznes. Podstawą naszych działań jest kapitał wiedzy, ale wyjątkowość naszej marki tkwi w ludziach – w całym zespole ACC i każdym z osobna.

Safety Assessor

dr inż. Marta
Pawłowska

Safety Assessor z 15-letnim doświadczeniem. Członek EUROTOX. Biegły Sądowy w zakresie chemii kosmetycznej. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa i toksykologii produktów kosmetycznych oraz konsultuje tematykę nanomateriałów. Założycielka i Prezes Zarządu ACC.

MDR Manager

Łucja
Pijarczyk

Mikrobiolog. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zapewnieniu i kontroli jakości produkcji. Specjalizuje się w zakresie projektowania i oceny wyrobów medycznych, audytuje i koordynuje systemy jakości. Zarządza laboratorium badawczym. Członek Zarządu ACC.

Technolog R&D

Zuzanna
Fedyczak

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Technik farmacji. Specjalizuje się w innowacyjnych produktach chemicznych, formulacjach kosmetycznych, wyrobach medycznych oraz produktach biobójczych. Główny technolog R&D.

Safety Assessor

Paweł
Wojtanowski

Safety Assessor. Absolwent Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży biotechnologicznej. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej.

Specjalista ds. chemii kosmetycznej

Justyna
Karpowicz

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w aspektach legislacyjno-technicznych kosmetyków. Nadzoruje systemy jakości w obszarze projektowania i produkcji.

Specjalista ds. chemii kosmetycznej

Monika
Rek

Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa kosmetyków i chemii gospodarczej. Tworzy dossier kosmetyczne i treści marketingowe produktów kosmetycznych.

Specjalista ds. mieszanin chemicznych

Emilia
Młynarkiewicz

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w kartach charakterystyk mieszanin chemicznych, REACH i CLP. Rejestruje produkty w portalu PCN oraz obsługuje proces nadawania kodów UFI.

Safety Assessor

dr inż. Marta
Pawłowska

Safety Assessor z 15-letnim doświadczeniem. Członek EUROTOX. Biegły Sądowy w zakresie chemii kosmetycznej. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa i toksykologii produktów kosmetycznych oraz konsultuje tematykę nanomateriałów. Założycielka i Prezes Zarządu ACC.

MDR Manager

Łucja
Pijarczyk

Mikrobiolog. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zapewnieniu i kontroli jakości produkcji. Specjalizuje się w zakresie projektowania i oceny wyrobów medycznych, audytuje i koordynuje systemy jakości. Zarządza laboratorium badawczym. Członek Zarządu ACC.

Technolog R&D

Zuzanna
Fedyczak

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Technik farmacji. Specjalizuje się w innowacyjnych produktach chemicznych, formulacjach kosmetycznych, wyrobach medycznych oraz produktach biobójczych. Główny technolog R&D.

Safety Assessor

Paweł
Wojtanowski

Safety Assessor. Absolwent Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży biotechnologicznej. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej.

Specjalista ds. chemii kosmetycznej

Justyna
Karpowicz

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w aspektach legislacyjno-technicznych kosmetyków. Nadzoruje systemy jakości w obszarze projektowania i produkcji.

Specjalista ds. chemii kosmetycznej

Monika
Rek

Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa kosmetyków i chemii gospodarczej. Tworzy dossier kosmetyczne i treści marketingowe produktów kosmetycznych.

Specjalista ds. mieszanin chemicznych

Emilia
Młynarkiewicz

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w kartach charakterystyk mieszanin chemicznych, REACH i CLP. Rejestruje produkty w portalu PCN oraz obsługuje proces nadawania kodów UFI.