Człowiek potrafi osiągnąć wiele. Dwoje ludzi trzy razy tyle.

Niezależne zespoły najlepszych doradców w swoich dziedzinach

Naszą misją jest całościowe wspieranie procesu tworzenia produktów z branży chemicznej. Dbamy o bezpieczeństwo merytoryczne, prawne i technologiczne, gdy Ty rozwijasz biznes. Podstawą naszych działań jest kapitał wiedzy, ale wyjątkowość naszej marki tkwi w ludziach – w całym zespole ACC i każdym z osobna.

Safety Assessor

dr inż. Marta
Pawłowska

Safety Assessor z 15-letnim doświadczeniem. Członek EUROTOX. Biegły Sądowy w zakresie chemii kosmetycznej. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa i toksykologii produktów kosmetycznych oraz konsultuje tematykę nanomateriałów. Założycielka i Prezes Zarządu ACC.

Safety Assessor

Paweł
Wojtanowski

Safety Assessor. Absolwent Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży biotechnologicznej. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej.

Specjalista ds. chemii kosmetycznej

Justyna
Karpowicz

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w aspektach legislacyjno-technicznych kosmetyków. Nadzoruje systemy jakości w obszarze projektowania i produkcji.

Safety Assessor

dr inż. Marta
Pawłowska

Safety Assessor z 15-letnim doświadczeniem. Członek EUROTOX. Biegły Sądowy w zakresie chemii kosmetycznej. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa i toksykologii produktów kosmetycznych oraz konsultuje tematykę nanomateriałów. Założycielka i Prezes Zarządu ACC.

Safety Assessor

Paweł
Wojtanowski

Safety Assessor. Absolwent Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży biotechnologicznej. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej.

Specjalista ds. chemii kosmetycznej

Justyna
Karpowicz

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w aspektach legislacyjno-technicznych kosmetyków. Nadzoruje systemy jakości w obszarze projektowania i produkcji.