Człowiek potrafi
osiągnąć wiele.
Dwoje ludzi trzy
razy tyle.

O firmie Acc

Niezależne zespoły najlepszych doradców
w swoich dziedzinach

Naszą misją jest całościowe wspieranie procesu tworzenia produktów z branży chemicznej. Dbamy o bezpieczeństwo merytoryczne, prawne i technologiczne, gdy Ty rozwijasz biznes. Podstawą naszych działań jest kapitał wiedzy, ale wyjątkowość naszej marki tkwi w ludziach – w całym zespole ACC i każdym z osobna.

Safety assensor

dr inż. Marta Pawłowska

Safety Assessor z 15-letnim doświadczeniem. Członek EUROTOX. Biegły Sądowy w zakresie chemii kosmetycznej. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa i toksykologii produktów kosmetycznych oraz konsultuje tematykę nanomateriałów. Założycielka i Prezes Zarządu ACC.