Czy „naturalny” zawsze oznacza „przyjazny dla środowiska”?

Wzrost świadomości konsumentów w zakresie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne z pewnością przyczynił się do zmiany w podejściu branży kosmetycznej do procesów produkcji i pozyskiwania surowców.