Raport bezpieczeństwa suplementów diety

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w ACC

Jak wygląda ocena bezpieczeństwa suplementów?

Suplementy diety, zgodnie z obowiązującym prawem podlegają przepisom prawa żywnościowego, a zatem definiowane są one jako środki spożywcze. Przed wprowadzeniem produktu na polski rynek należy przede wszystkim przedstawić nazwę, postać produktu, proponowaną kwalifikację, skład jakościowy i ilościowy oraz wzór oznakowania.

Etap A Safety Assessment

Raport bezpieczeństwa

Ten etap raportu bezpieczeństwa zawiera informacje na temat bezpieczeństwa produktu. Informacje te powinny umożliwić osobie przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa jasne zidentyfikowanie i określenie ilościowe, w oparciu o zidentyfikowane zagrożenia, jakie ryzyko suplement może stwarzać dla zdrowia ludzi.

Jak wygląda cena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego - ACC
Szczegółowe określenie specyfikacji mikrobiologicznej
Etap B Safety Assessment

Ocena bezpieczeństwa

Część B to faktyczna ocena bezpieczeństwa produktu na podstawie danych zebranych w części A. Jest to zatem w pełni uzasadniona opinia osoby oceniającej bezpieczeństwo produktu końcowego.