Raport bezpieczeństwa kosmetyku

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w ACC
Jak wygląda cena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego - ACC

Jak wygląda ocena bezpieczeństwa kosmetyku?

Raport bezpieczeństwa to proces zawierający kilka etapów. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009/WE[1] produkt kosmetyczny musi być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania. Zapewnienie bezpieczeństwa jest nadrzędnym obowiązkiem podmiotu wprowadzającego kosmetyk do obrotu, czyli producenta lub importera.

Etap A Safety Assessment

Raport bezpieczeństwa

Ten etap raportu bezpieczeństwa zawiera informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Informacje te powinny umożliwić osobie przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa jasne zidentyfikowanie i określenie ilościowe, w oparciu o zidentyfikowane zagrożenia, jakie ryzyko produkt kosmetyczny może stwarzać dla zdrowia ludzi.

01

Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego

Określimy ilościowy i jakościowy skład produktu, a także identyfikację chemiczną substancji. Dodatkowo, jeżeli produkt zawiera kompozycje zapachowe i aromatyczne określimy ich nazwę oraz numer kompozycji.

Określenie składu produktu kosmetycznego w ACC
Określenie właściwości i stabilność produktu kosmetycznego-ACC
02

Właściwości fizyczne/chemiczne oraz stabilność produktu

Określenie właściwości chemicznych i fizycznych substancji oraz stabilności produktu odbywa się w przewidywanych warunkach przechowywania.

03

Jakość mikrobiologiczna

Określimy szczegółowo specyfikację mikrobiologiczną substancji. Ta część raportu jest szczególnie istotna w przypadku kosmetyków, których stosowanie odbywa się w okoliczach oczu, błon śluzowych, uszkodzonej skóry oraz u dzieci i osób starszych.

Szczegółowe określenie specyfikacji mikrobiologicznej
Informacje o czystości badanego produktu
04

Zanieczyszczenie, ilości śladowe, informacje o materiale opakowania

Podczas raportu określona zostanie także czystość badanej substancji. W przypadku obecności śladowych ilości innych, niedozwolonych substancji, dostarczymy dowody na to, że ich uniknięcie jest niemożliwe ze względów technicznych.

Opakowanie również zostanie poddane badaniu – czystości i stabilności.

05

Stosowanie produktu

Określimy  i uzasadnimy przewidywane stosowanie produktu. Jest to niezwykle ważne, aby taka informacja znalazła się na etykiecie produktu.

Określenie i uzasadnienie przewidywanego zastosowania
Informacje na temat narażenia na działanie produktu
06

Narażenie na działanie produktu kosmetycznego

Wskażemy informacje dotyczące możliwości narażenia na działanie produktu. Będą to:

  • Miejsca zastosowania
  • Poweirzchnia aplikacji produktu
  • Ilość zastosowanego kosmetyku
  • Czas trwania właściwości i częstotliwość stosowania
  • Przewidywane drogi narażenia
  • Grupa docelowa i narażona produktu
07

Narażenie na działanie substancji

Są to dane dotyczące narażeń na działanie produktu zgodnie z punktami zawartymi w sekcji 6.

Informacje na temat narażenia na działanie substancji w produkcie
Opis zagrożeń toksykologicznych w produkcie końcowym
08

Profil toksykologiczny

W tej części raportu bezpieczeństwa opiszemy zagrożenia toksykologiczne każdej substancji składowej produktu końcowego. Wszystkie te substancje zostaną przebadane, a ich ocena uzasadniona.

09

Działania niepożądane

Wyodrębnimy informację na temat niepożądanych działań  produktu, uwzględniając przy tym dane statystyczne.

Informacje na temat działań niepożądanych produktu
Zestawienie istotnych informacji o produkcie
10

Informacje o produkcie

Inne informacje, które z punktu widzenia prawa i producenta są istotne. Będą to np. aktualne badani z udziałem ochotników lub oceny ryzyka przeprowadzone w przypadku innych, pokrewnych produktów.

Etap B Safety Assessment

Ocena bezpieczeństwa

Część B to faktyczna ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego na podstawie danych zebranych w części A. Jest to zatem w pełni uzasadniona opinia osoby oceniającej bezpieczeństwo produktu końcowego.

01

Wniosek z oceny bezpieczeństwa

To właśnie w tej części raportu osoba audytująca stwierdza, czy produkt jest bezpieczny; bezpieczny z pewnymi ograniczeniami lub czy nie jest bezpieczny dla ludzi. Jeżeli stwierdzone zostanie niebezpieczeństwo użytkowania produktu – nie ma możliwości wprowadzenia produktu na rynek.

Stwierdzenie bezpieczeństwa produktu
Wymienienie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji
02

Ostrzeżenia i instrukcje do umieszczenia na etykiecie

W tej części wymienione zostaną wszystkie ostrzeżenia i instrukcja dotyczące składników zawartych w produkcie kosmetycznym.

03

Rozumowanie

W finalnym etapie oceny bezpieczeństwa produktu musi zostać wyjaśnione w jaki sposób audytujący doszli do swoich wniosków (zawartych w części A oceny).  Dodatkowo wszystkie wnioski zostaną poddane przeglądowi i jeżeli to konieczne – zostaną zaktualizowane.

Przegląd i aktualizacja wniosków z oceny