Polityka jakości

Podstawowym celem i zamiarem kierownictwa firmy jest zapewnienie, by oferowane klientom produkty gwarantowały bezpieczeństwo i skuteczność oraz zostały wykonane z zachowaniem obowiązujących wymagań przepisów prawnych i spełniały wymagania Klientów.

ACC Chemicals Sp z o.o. Sp. K. kieruje się zasadą, aby w jak największym stopniu zaspokajać potrzeby i wymagania Klientów poprzez ciągłą poprawę jakości dotyczącą zarówno oferowanych usług jak i kontaktów handlowych, nawiązywanych między Firmę a kontrahentami handlowymi. Cały swój wysiłek Firma poświęca na zapewnienie stałej, wysokiej jakości oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i skuteczności, przez wszechstronne zaangażowanie naszych pracowników.

Dążymy do tego, aby nasz znak firmowy kojarzył się Klientom z zaufaniem i profesjonalizmem, a także rzetelną i fachową obsługą na każdym kroku.

Spełniając wymagania prawne opracowano i wdrożono, wciąż udoskonalany System Zarządzania Jakością – według normy ISO 13485:2016.

Polityka Jakości jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników Firmy oraz podlega stałemu przeglądowi i uaktualnieniu w zależności od potrzeb. Zasadniczym celem ACC Chemicals Sp z o.o. Sp. K. jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów, zaspokajanie potrzeb klientów oraz utrzymanie i umocnienie wypracowanej pozycji na rynku.

Zarząd ACC Chemicals Sp z o.o. Sp. K. deklaruję, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni niezbędne środki, aby Polityka Jakości była w pełni realizowana a System Zarządzania Jakości był ciągle doskonalony.