Raport bezpieczeństwa kosmetyku

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w ACC

Jak wygląda ocena bezpieczeństwa kosmetyku?

Raport bezpieczeństwa to proces zawierający kilka etapów. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009/WE[1] produkt kosmetyczny musi być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania. Zapewnienie bezpieczeństwa jest nadrzędnym obowiązkiem podmiotu wprowadzającego kosmetyk do obrotu, czyli producenta lub importera.

Szczegółowe określenie specyfikacji mikrobiologicznej
Etap B Safety Assessment

Ocena bezpieczeństwa

Część B to faktyczna ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego na podstawie danych zebranych w części A. Jest to zatem w pełni uzasadniona opinia osoby oceniającej bezpieczeństwo produktu końcowego.

Etap A Safety Assessment

Raport bezpieczeństwa

Ten etap raportu bezpieczeństwa zawiera informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Informacje te powinny umożliwić osobie przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa jasne zidentyfikowanie i określenie ilościowe, w oparciu o zidentyfikowane zagrożenia, jakie ryzyko produkt kosmetyczny może stwarzać dla zdrowia ludzi.

Jak wygląda cena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego - ACC