Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1410 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, zakazujące stosowania alergenów zapachowych HICC, atranolu i chloroatranolu.
Terminy przejściowe to 2 lata na wprowadzanie produktów do obrotu oraz 4 lata na wycofanie produktów niezgodnych z obrotu. Co oznacza, że od dnia 23 sierpnia 2019 wprowadza się do obrotu w UE, a od dnia 23 sierpnia 2021 r. udostępnia się na rynku unijnym tylko produkty kosmetyczne zgodne z niniejszym rozporządzeniem.