Za uchybienia i niezgodności legislacyjno-techniczne oraz błędne oznakowanie produktu kosmetycznego osoba/podmiot odpowiedzialny będzie obarczony wysokimi karami – nawet do 100 tys. zł!

 1. Nasz zespół specjalistów pomoże Twojej firmie sprawnie i bezpiecznie przebrnąć przez wszystkie etapy wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu począwszy od stworzenia receptury, oceny bezpieczeństwa po rejestrację produktu w CPNP
 2. Jednym z głównych celów USTAWY O PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH jest określenie obowiązków i zadań administracyjnych podmiotu odpowiedzialnego wynikających również z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wraz z późń. zm.
 3. Osoba odpowiedzialna jest to ta osoba czy firmy której adres widnieje na opakowaniu kosmetyku

Osoba odpowiedzialna zapewnia miedzy innymi:

 1. Bezpieczeństwo produktu
 2. Produkcję zgodną z zasadami GMP
 3. Dokumentację tzw. PIF w tym Ocena Bezpieczeństwa
 4. Zgłaszanie produktów do portalu CPNP
 5. Właściwe oznakowanie oraz deklaracje marketingowe produktu
 6. Publiczny dostęp do informacji w tym informacja o działaniu niepożądanym
 7. Współpraca z organami nadzoru
 8. Identyfikację w łańcuchu dostaw