W Sądzie Okręgowym w Warszawie dr Marta Pawłowska złożyła ślubowanie na biegłego sądowego w zakresie chemii kosmetycznej. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu i uznaniu za eksperta w zakresie swojej wiedzy, biegła będzie powoływana w postępowaniach sądowych w celu przedstawienia specjalistycznych opinii.

Pani Marcie serdecznie gratulujemy, zaś Państwu życzymy jak najmniej tego typu problemów.