Komisja Europejska w dniu 20 czerwca 2018r opublikowała rozporządzenie 2018/885 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, regulujące stosowanie filtra UV Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol w formie nano.
Zgodnie z treścią rozporządzenia filtr UV MBBT w formie nano dozwolony będzie w produktach kosmetycznych spełniający właściwości fizykochemiczne materiału, takie jak: czystość, średnia wielkość cząstek, liczbowy rozkład wielkości cząstek.
Ze względu na brak terminów przejściowych, rozporządzenie wchodzi w życie 3 lipca 2018r.
Treść rozporządzenia dostępna pod linkiem: