Ustawa o produktach kosmetycznych skierowana do I czytania w Sejmie

Postęp pracy można śledzić na stornie Sejmu:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2556