Ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Przed wprowadzeniem do obrotu produkt kosmetyczny czy to chemiczny musi zostać poddany rygorystycznej i skrupulatnej ocenie bezpieczeństwa.

W myśl Rozporządzenia 1223/2009/WE, produkt kosmetyczny oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu.

Art. 2, pkt. 1, lit. a Rozporządzenia 1223/2009/WE

Podstawowym elementem dokumentacji jest Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego będący wynikiem przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa. W Raporcie Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego znajdują się wszelkie informacje dotyczące składu chemicznego produktu, profilu toksykologicznego komponentów, właściwości fizyko-chemicznych, czystości mikrobiologicznej, procesu produkcyjnego, stopnia kontaktu z ciałem człowieka, zastosowania i bezpieczeństwa użytkowania. Ocena wpływu kosmetyku na zdrowie ludzi to bardzo skomplikowany proces wymagający współpracy przedstawicieli różnych dziedzin (chemików, biologów, toksykologów).

Obok przygotowania Raportu bezpieczeństwa i zgłoszenia do portalu CPNP wszystkie kosmetyki wprowadzane na rynek powinny być w odpowiedni sposób opisane i oznakowane. Prawidłowe oznakowanie kosmetyków zapewnia konsumentom odpowiednią wiedzę na temat funkcji, składu i działania produktów, a także zapewni bezpieczeństwo ich stosowania.

ACC Assessment Consulting specjalizuje się w przeprowadzaniu oceny bezpieczeństwa kosmetyków / produktów kosmetycznych. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Ściśle współpracujemy z placówkami naukowo badawczymi i ekspertami z dziedzin toksykologii, mikrobiologii, dermatologii.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków składa się z szeregu dość skomplikowanych czynności:

  • Oceny zgodności składu produktu z przepisami prawa
  • Oceny toksykologicznej składników
  • Oceny ekspozycji, zwanej oceną narażenia
  • Oceny ryzyka dla składników
  • Oceny wyników badań gotowego produktu
  • Przygotowania raportu z oceny bezpieczeństwa badanego produktu

Specjalizujemy się także w raportowaniu kosmetyków opartych na nanomateriałach, które mają odmienne właściwości fizyczne w porównaniu z materiałami tradycyjnymi. Raporty wykonujemy w języku polskim oraz w języku angielskim.

Kontakt

[recaptcha]