4 października 2018 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w III czytaniu projekt ustawy o produktach kosmetycznych.

Projekt zostanie skierowany do Senatu, harmonogram prac wskazuje, że do końca 2018 prace nad ustawą zostaną sfinalizowane, prawdopodobnie ustawa wejdzie w życie zgodnie z przewidywaniami – 1 stycznia 2019.