Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzanych kosmetyków spoczywa na producencie