Zakaz stosowania alergenów zapachowych HICC, atranolu i chloroatranolu